Корзина
0
1460 Установка кабины (CABIN MOUNT ASSY)

1460 Установка кабины (CABIN MOUNT ASSY)

Наименование
Каталожный номер
Комплект
Примечание
Кол-во
Корзина
10
2903-9012A
1
10
903-00068
1
10
903-00052
1
9
161-00383
1
8
2114-1898D1
16
7
2120-2166D2
16
6
2114-1058D2
4
5
NUT
2121-9007
4
4
2161-9058
2
3
2161-9057
2
2
2161-2235
1
1
2161-2216
1
622-00225
('', 'MIRROR / 2903-9012A', '2903-9012A', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 10, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'MIRROR / 903-00068', '903-00068', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 10, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'MIRROR / 903-00052', '903-00052', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 10, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'MAT,FLOOR / 161-00383', '161-00383', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 9, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'WASHER,PLAIN / 2114-1898D1', '2114-1898D1', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 8, Комплект: 16<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'BOLT M10X1.5X25 / 2120-2166D2', '2120-2166D2', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 7, Комплект: 16<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'WASHER / 2114-1058D2', '2114-1058D2', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 6, Комплект: 4<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'NUT / 2121-9007', '2121-9007', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 5, Комплект: 4<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'CABIN MOUNT,REAR / 2161-9058', '2161-9058', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 4, Комплект: 2<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'CABIN MOUNT,FRONT / 2161-9057', '2161-9057', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 3, Комплект: 2<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'COVER,FOOT REST(R.H) / 2161-2235', '2161-2235', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 2, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'COVER,FOOT REST(L.H) / 2161-2216', '2161-2216', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 1, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'CABIN MOUNT ASSY / 622-00225', '622-00225', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - , Комплект: <br></p>', '@@@', '0'),