Корзина
0
3130 Трубопроводы стрелы (BOOM PIPING)

3130 Трубопроводы стрелы (BOOM PIPING)

Наименование
Каталожный номер
Комплект
Примечание
Кол-во
Корзина
26
124-00290
4
25
124-00289
4
24
S2212266
4
23
140-01013A
1
23
140-01013
1
22
140-01008A
1
22
140-01008
1
21
161-00281
18
20
S2212666
16
18
S5102803
24
17
S0562766
24
16
S2212466
28
15
2180-1026D19
12
14
2181-9078
16
13
124-00218
12
12
124-00223
12
11
DS2038131
1
10
2184-1100D226
1
9
140-00789B
1
9
140-00789A
1
8
140-00788B
1
8
140-00788A
1
7
140-00787
1
6
140-00786A
1
6
140-00786
1
5
140-01010A
1
5
140-01010
1
4
140-01009
1
3
440-00257A
1
3
440-00257
1
2
440-00417A
1
2
440-00417
1
2
2440-9239G
1
1
440-00416A
1
1
440-00416
1
1
2440-9238G
1
400-00650
('', 'CLAMP,PIPE / 124-00290', '124-00290', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 26, Комплект: 4<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'CLAMP,PIPE / 124-00289', '124-00289', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 25, Комплект: 4<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'BOLT,SOCKET M10X1.5X30 / S2212266', 'S2212266', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 24, Комплект: 4<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'PIPE / 140-01013A', '140-01013A', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 23, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'PIPE / 140-01013', '140-01013', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 23, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'PIPE / 140-01008A', '140-01008A', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 22, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'PIPE / 140-01008', '140-01008', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 22, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'RUBBER / 161-00281', '161-00281', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 21, Комплект: 18<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'BOLT,SOCKET M10X1.5X50 / S2212666', 'S2212666', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 20, Комплект: 16<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'WASHER,SPRING / S5102803', 'S5102803', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 18, Комплект: 24<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'BOLT M14X2.0X40 / S0562766', 'S0562766', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 17, Комплект: 24<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'BOLT,SOCKET M10X1.5X40 / S2212466', 'S2212466', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 16, Комплект: 28<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'O-RING / 2180-1026D19', '2180-1026D19', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 15, Комплект: 12<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'FLANGE / 2181-9078', '2181-9078', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 14, Комплект: 16<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'CLAMP,PIPE / 124-00218', '124-00218', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 13, Комплект: 12<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'CLAMP,PIPE / 124-00223', '124-00223', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 12, Комплект: 12<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'HOSE / DS2038131', 'DS2038131', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 11, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'HOSE / 2184-1100D226', '2184-1100D226', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 10, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'PIPE / 140-00789B', '140-00789B', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 9, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'PIPE / 140-00789A', '140-00789A', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 9, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'PIPE / 140-00788B', '140-00788B', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 8, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'PIPE / 140-00788A', '140-00788A', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 8, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'PIPE / 140-00787', '140-00787', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 7, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'PIPE / 140-00786A', '140-00786A', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 6, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'PIPE / 140-00786', '140-00786', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 6, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'PIPE / 140-01010A', '140-01010A', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 5, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'PIPE / 140-01010', '140-01010', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 5, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'PIPE / 140-01009', '140-01009', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 4, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'CYLINDER,ARM / 440-00257A', '440-00257A', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 3, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'CYLINDER,ARM / 440-00257', '440-00257', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 3, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'CYLINDER,BOOM(R.H) / 440-00417A', '440-00417A', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 2, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'CYLINDER,BOOM(R.H) / 440-00417', '440-00417', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 2, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'CYLINDER,BOOM(R.H) / 2440-9239G', '2440-9239G', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 2, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'CYLINDER,BOOM(L.H) / 440-00416A', '440-00416A', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 1, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'CYLINDER,BOOM(L.H) / 440-00416', '440-00416', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 1, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'CYLINDER,BOOM(L.H) / 2440-9238G', '2440-9238G', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 1, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'BOOM PIPING / 400-00650', '400-00650', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - , Комплект: <br></p>', '@@@', '0'),