Корзина
0
4240 Гидроцилиндр стрелы левый (BOOM CYLINDER-L.H (SERIAL1001~2299))

4240 Гидроцилиндр стрелы левый (BOOM CYLINDER-L.H (SERIAL1001~2299))

Наименование
Каталожный номер
Комплект
Примечание
Кол-во
Корзина
36
E8841022
2
35
E0021023
1
34
00C260-0
1
33
E3110102
2
32
E0020673
2
31
03A725-0
1
30
53B421-0
1
29
53B366-2
1
29
53B884-0
1
28
E3110112
9
27
E0501546
8
26
E6300761
2
25
53B364-0
1
25
53B882-0
1
24
E0502149
14
23
E6490059
1
22
53B316-1
1
22
53B316-0
1
21
E6311741
1
20
00M316-0
1
19
E6020310
1
18
E5303260
1
17
E5500310
1
16
00M314-0
1
15
E8412282
1
14
53B362-2
1
13
E1330544
1
12
80A478-2
1
11
00C368-0
1
10
53B315-1
1
10
53B315-0
1
9
E6311421
1
8
00R730-0
2
7
00Z109-0
2
6
E5130320
1
5
53B361-1
1
4
00B123-0
1
3
53B358-6
1
3
53B358-5
1
2
00B168-0
1
1
53B368-4
1
1
53B484-0
1
2440-9238KT
1
440-00416
1
2440-9238G
1
('', 'NIPPLE,GREASE / E8841022', 'E8841022', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 36, Комплект: 2<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'BOLT,HEX / E0021023', 'E0021023', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 35, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'CLAMP,PIPE / 00C260-0', '00C260-0', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 34, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'WASHER,SPRING / E3110102', 'E3110102', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 33, Комплект: 2<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'BOLT / E0020673', 'E0020673', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 32, Комплект: 2<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'BAND,PIPE / 03A725-0', '03A725-0', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 31, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'PIPE BAND ASSY / 53B421-0', '53B421-0', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 30, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'PIPE ASSY-R(L.H) / 53B366-2', '53B366-2', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 29, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'PIPE ASSY-R(L.H) / 53B884-0', '53B884-0', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 29, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'WASHER,SPRING / E3110112', 'E3110112', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 28, Комплект: 9<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'BOLT,SOCKET / E0501546', 'E0501546', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 27, Комплект: 8<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'O-RING / E6300761', 'E6300761', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 26, Комплект: 2<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'PIPE ASSY-H(L.H) / 53B364-0', '53B364-0', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 25, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'PIPE ASSY-H(L.H) / 53B882-0', '53B882-0', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 25, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'BOLT,SOCKET / E0502149', 'E0502149', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 24, Комплект: 14<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'O-RING / E6490059', 'E6490059', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 23, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'RING,BACK UP / 53B316-1', '53B316-1', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 22, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'RING,BACK UP / 53B316-0', '53B316-0', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 22, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'O-RING / E6311741', 'E6311741', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 21, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'RING,RETAINING / 00M316-0', '00M316-0', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 20, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'WIPER,DUST / E6020310', 'E6020310', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 19, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'U-PACKING / E5303260', 'E5303260', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 18, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'SEAL,BUFFER / E5500310', 'E5500310', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 17, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'RING,RETAINING / 00M314-0', '00M314-0', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 16, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'DD-BUSH / E8412282', 'E8412282', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 15, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'COVER,ROD / 53B362-2', '53B362-2', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 14, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'SCREW,SET / E1330544', 'E1330544', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 13, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'NUT,PISTON / 80A478-2', '80A478-2', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 12, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'RING,CUSHION / 00C368-0', '00C368-0', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 11, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'RING,BACK UP / 53B315-1', '53B315-1', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 10, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'RING,BACK UP / 53B315-0', '53B315-0', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 10, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'O-RING 1BG75 / E6311421', 'E6311421', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 9, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'RING,SLYD / 00R730-0', '00R730-0', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 8, Комплект: 2<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'RING,WEAR / 00Z109-0', '00Z109-0', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 7, Комплект: 2<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'SEAL,SLIPPER / E5130320', 'E5130320', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 6, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'PISTON / 53B361-1', '53B361-1', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 5, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'BUSH / 00B123-0', '00B123-0', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 4, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'ROD ASSY / 53B358-6', '53B358-6', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 3, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'ROD ASSY / 53B358-5', '53B358-5', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 3, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'BUSH / 00B168-0', '00B168-0', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 2, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'TUBE ASSY / 53B368-4', '53B368-4', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 1, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'TUBE ASSY / 53B484-0', '53B484-0', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 1, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'SEAL KIT,BOOM CYL. / 2440-9238KT', '2440-9238KT', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - , Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'BOOM CYLINDER(L.H) / 440-00416', '440-00416', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - , Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'BOOM CYLINDER(L.H) / 2440-9238G', '2440-9238G', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - , Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),