Корзина
0
4290 Гидроцилиндр ковша (BUCKET CYLINDER-7m ARM)

4290 Гидроцилиндр ковша (BUCKET CYLINDER-7m ARM)

Наименование
Каталожный номер
Комплект
Примечание
Кол-во
Корзина
36
E8841022
2
35
E0020712
4
34
00C266-0
2
33
E3110102
8
32
E0020683
4
31
04B320-0
2
30
53U256-0
2
29
53U310-1
1
28
E3110092
8
27
E0500936
8
26
E6300471
2
25
03U522-3
1
24
E0501839
8
23
E6311501
1
22
53U259-0
1
21
E6311481
1
20
00M323-0
1
19
E6020200
1
18
E5302620
1
17
E5500200
1
16
00M321-0
1
15
E8412163
1
14
53U306-1
1
13
E1330544
1
12
53U309-1
1
11
00C301-0
1
10
53U258-0
2
9
E6490082
1
8
00R726-0
2
7
00Z116-0
2
6
E5130190
1
5
53U307-0
1
4
00B119-0
1
3
53U302-1
1
2
00B119-0
1
1
53U295-1
1
2440-9233KT
1
2440-9233C
1
('', 'NIPPLE,GREASE / E8841022', 'E8841022', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 36, Комплект: 2<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'BOLT,HEX. / E0020712', 'E0020712', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 35, Комплект: 4<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'CLAMP,PIPE / 00C266-0', '00C266-0', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 34, Комплект: 2<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'WASHER,SPRING / E3110102', 'E3110102', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 33, Комплект: 8<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'BOLT,HEX. / E0020683', 'E0020683', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 32, Комплект: 4<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'BAND PIPE / 04B320-0', '04B320-0', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 31, Комплект: 2<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'PIPE BAND ASSY / 53U256-0', '53U256-0', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 30, Комплект: 2<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'PIPE ASSY-R / 53U310-1', '53U310-1', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 29, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'WASHER,SPRING / E3110092', 'E3110092', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 28, Комплект: 8<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'BOLT,SOCKET HEX. / E0500936', 'E0500936', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 27, Комплект: 8<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'O-RING / E6300471', 'E6300471', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 26, Комплект: 2<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'PIPE ASSY-H / 03U522-3', '03U522-3', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 25, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'BOLT,SOCKET HEX. / E0501839', 'E0501839', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 24, Комплект: 8<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'O-RING / E6311501', 'E6311501', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 23, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'RING,BACK UP / 53U259-0', '53U259-0', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 22, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'O-RING / E6311481', 'E6311481', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 21, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'RING,RETAINING / 00M323-0', '00M323-0', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 20, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'WIPER,DUST / E6020200', 'E6020200', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 19, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'U-PACKING / E5302620', 'E5302620', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 18, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'SEAL,BUFFER / E5500200', 'E5500200', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 17, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'RING,RETAINING / 00M321-0', '00M321-0', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 16, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'DU-BUSH / E8412163', 'E8412163', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 15, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'COVER,ROD / 53U306-1', '53U306-1', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 14, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'SCREW,SET / E1330544', 'E1330544', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 13, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'NUT,PISTON / 53U309-1', '53U309-1', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 12, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'RING,CUSHION / 00C301-0', '00C301-0', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 11, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'RING,BACK UP / 53U258-0', '53U258-0', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 10, Комплект: 2<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'O-RING / E6490082', 'E6490082', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 9, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'RING,SLYD / 00R726-0', '00R726-0', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 8, Комплект: 2<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'RING,WEAR / 00Z116-0', '00Z116-0', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 7, Комплект: 2<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'SEAL,SLIPPER / E5130190', 'E5130190', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 6, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'PISTON / 53U307-0', '53U307-0', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 5, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'BUSH STEEL / 00B119-0', '00B119-0', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 4, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'ROD ASSY / 53U302-1', '53U302-1', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 3, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'BUSH / 00B119-0', '00B119-0', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 2, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'TUBE ASSY / 53U295-1', '53U295-1', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 1, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'SEAL KIT,BUCKET CYL. / 2440-9233KT', '2440-9233KT', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - , Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'BUCKET CYLINDER / 2440-9233C', '2440-9233C', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - , Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),