Корзина
0
4370 Распределитель (CONTROL VALVE(2) - KVMG270)

4370 Распределитель (CONTROL VALVE(2) - KVMG270)

Наименование
Каталожный номер
Комплект
Примечание
Кол-во
Корзина
91
181-00646
1
82
S8000141
4
74
S2212266
40
72
181-00701
3
70
420-00259
2
66
180-00402
7
65
180-00403
14
63
415-00037
1
50
23-0146
1
17
424-00123
1
16
424-00121
1
15
424-00119
1
14
424-00117
1
13
423-00097
1
12
CAP
430-00035
10
8
CAP
430-00033
10
7
S8010451
20
6
424-00115
1
5
424-00113
2
4
424-00111
1
3
424-00109
1
2
424-00107
1
1
423-00096
1
426-00199
1
('', 'PLUG / 181-00646', '181-00646', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 91, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'O-RING / S8000141', 'S8000141', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 82, Комплект: 4<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'BOLT,SOCKET M10X28 / S2212266', 'S2212266', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 74, Комплект: 40<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'PLUG / 181-00701', '181-00701', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 72, Комплект: 3<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'RELIFE VALVE ASSY / 420-00259', '420-00259', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 70, Комплект: 2<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'O-RING / 180-00402', '180-00402', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 66, Комплект: 7<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'O-RING / 180-00403', '180-00403', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 65, Комплект: 14<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'PLUG,ORIFICE / 415-00037', '415-00037', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 63, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'BALL,STEEL / 23-0146', '23-0146', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 50, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'SPOOL ASSY-OPTION / 424-00123', '424-00123', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 17, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'SPOOL ASSY-SWING / 424-00121', '424-00121', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 16, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'SPOOL ASSY-BOOM2 / 424-00119', '424-00119', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 15, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'SPOOL ASSY-ARM1 / 424-00117', '424-00117', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 14, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'HOUSING,VALVE / 423-00097', '423-00097', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 13, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'CAP / 430-00035', '430-00035', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 12, Комплект: 10<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'CAP / 430-00033', '430-00033', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 8, Комплект: 10<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'O-RING / S8010451', 'S8010451', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 7, Комплект: 20<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'SPOOL ASSY-T/S / 424-00115', '424-00115', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 6, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'SPOOL ASSY-TRAVEL / 424-00113', '424-00113', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 5, Комплект: 2<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'SPOOL ASSY-BUCKET / 424-00111', '424-00111', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 4, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'SPOOL ASSY-BOOM1 / 424-00109', '424-00109', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 3, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'SPOOL ASSY-ARM2 / 424-00107', '424-00107', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 2, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'HOUSING,VALVE / 423-00096', '423-00096', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 1, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'VALVE,CONTROL / 426-00199', '426-00199', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - , Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),