Корзина
0
4380 Распределитель (CONTROL VALVE(3) - KVMG270)

4380 Распределитель (CONTROL VALVE(3) - KVMG270)

Наименование
Каталожный номер
Комплект
Примечание
Кол-во
Корзина
9410
S8000121
1
9409
S8060121
1
9408
180-00400
1
9407
426-00182
1
9406
425-00015
1
9405
129-00139
1
9404
409-00050
1
9403
423-00107
1
9402
409-00049
1
9401
430-00045
1
95
S2213466
4
94
420-00309
1
92
181-00647
1
78
S2204866
2
76
S2213066
8
75
S2212466
32
73
S2212766
4
67
420-00246
2
55
180-00445
2
54
S8010250
2
53
114-00413
2
52
181-00631
2
51
426-00173
1
49
426-00172
1
48
129-00129
1
47
180-00398
1
46
430-00042
1
45
129-00130
1
44
426-00171
1
43
181-00630
1
42
S8000041
2
41
S8000061
2
40
114-00411
2
39
129-00128
2
38
426-00170
2
37
181-00628
7
36
S8000321
9
35
129-00127
8
34
426-00169
7
21
420-00315
1
20
420-00382
1
19
S8000261
1
18
CAP
430-00038
1
426-00199
1
('', 'O-RING P12 HS90 / S8000121', 'S8000121', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 9410, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'RING,BACK-UP / S8060121', 'S8060121', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 9409, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'O-RING / 180-00400', '180-00400', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 9408, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'POPET ASSY / 426-00182', '426-00182', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 9407, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'SLEEVE / 425-00015', '425-00015', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 9406, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'SPRING / 129-00139', '129-00139', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 9405, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'PISTON / 409-00050', '409-00050', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 9404, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'BODY / 423-00107', '423-00107', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 9403, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'PISTON / 409-00049', '409-00049', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 9402, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'PLUG / 430-00045', '430-00045', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 9401, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'BOLT,SOCKET M10X90 / S2213466', 'S2213466', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 95, Комплект: 4<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'BOOM PRIORITY VALVE / 420-00309', '420-00309', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 94, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'PLUG ASSY / 181-00647', '181-00647', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 92, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'BOLT,SOCKET M6X20L / S2204866', 'S2204866', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 78, Комплект: 2<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'BOLT,SOCKET M10X70L / S2213066', 'S2213066', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 76, Комплект: 8<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'BOLT,SOCKET M10X40L / S2212466', 'S2212466', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 75, Комплект: 32<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'BOLT,SOCKET M10X55L / S2212766', 'S2212766', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 73, Комплект: 4<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'ANTI-DRIFT VALVE ASSY / 420-00246', '420-00246', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 67, Комплект: 2<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'RING,BACK-UP / 180-00445', '180-00445', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 55, Комплект: 2<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'O-RING / S8010250', 'S8010250', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 54, Комплект: 2<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'SPACER / 114-00413', '114-00413', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 53, Комплект: 2<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'FLANGE / 181-00631', '181-00631', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 52, Комплект: 2<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'POPET / 426-00173', '426-00173', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 51, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'POPET / 426-00172', '426-00172', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 49, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'SPRING / 129-00129', '129-00129', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 48, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'O-RING / 180-00398', '180-00398', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 47, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'PLUG / 430-00042', '430-00042', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 46, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'SPRING / 129-00130', '129-00130', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 45, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'POPET / 426-00171', '426-00171', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 44, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'FLANGE / 181-00630', '181-00630', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 43, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'O-RING / S8000041', 'S8000041', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 42, Комплект: 2<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'O-RING / S8000061', 'S8000061', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 41, Комплект: 2<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'SPACER ASSY / 114-00411', '114-00411', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 40, Комплект: 2<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'SPRING / 129-00128', '129-00128', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 39, Комплект: 2<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'POPET / 426-00170', '426-00170', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 38, Комплект: 2<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'FLANGE / 181-00628', '181-00628', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 37, Комплект: 7<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'O-RING / S8000321', 'S8000321', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 36, Комплект: 9<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'SPRING / 129-00127', '129-00127', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 35, Комплект: 8<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'POPET / 426-00169', '426-00169', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 34, Комплект: 7<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'SP SPOOL ASSY / 420-00315', '420-00315', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 21, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'ARM REGEN ASSY / 420-00382', '420-00382', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 20, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'O-RING / S8000261', 'S8000261', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 19, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'CAP / 430-00038', '430-00038', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - 18, Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),
('', 'VALVE,CONTROL / 426-00199', '426-00199', '1', '', '', '', '<p>Номер на схеме - , Комплект: 1<br></p>', '@@@', '0'),